Menu witryny
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości 

PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
w Prószkowie na niedzielę 17.08.2014

1. Dzisiaj odpust św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej. Główne obchody tej uroczystości w Kamieniu Śląskim. A w Dąbrówce Górnej dzisiaj odpust parafialny. Natomiast za tydzień odpust parafialny w Ochodzach. Suma o 1100.

2. Dzisiaj po południu o godzinie 1530 nieszpory niedzielne.

3. W przyszłą niedzielę w naszej parafii Dni Prószkowa i kiermasz, czyli 327 rocznica poświęcenia kościoła parafialnego w Prószkowie. Suma o godz. 1030.

4. Przed kościołem można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 4,50 zł.

5. Są jeszcze wolne intencje mszalne w sierpniu (1 wolna intencja - w poniedziałek 18 sierpnia) oraz kilka we wrześniu i sporo wolnych intencji w następnych miesiącach (ODCZYTAĆ). Zachęcam do ich zamawiania, nawet po tej mszy św. Mamy już także kalendarz intencji na rok 2015. Można zatem zamawiać msze św. na rok przyszły, zwłaszcza mając na uwadze swoje szczególne rocznice czy jubileusze. A poza tym każda rodzina powinna raz w roku mieć swoją mszę św…

6. Zapowiedzi. Do sakramentu małżeństwa zamierzają przystąpić Karolina Niestrój z Przysieczy i Piotr Styra z Chrząszczyc (zap. III).

7. Cała ubiegłoniedzielna kolekta specjalna przeprowadzona na wszystkich mszach św., a przeznaczona na pokrycie kosztów podejmowanych remontów przy naszym kościele parafialnym w Prószkowie, dała łącznie 4102 zł i 105 euro. Ofiarodawcom, a także tym wszystkim, którzy wpłacili na ten cel na konto parafialne, składam serdeczne: Bóg zapłać. Obecnie na koncie parafialnym na remont muru mamy łącznie 58 821 zł. Zachęcam także do kupowania książki kucharskiej Smaki polskie i opolskie, z której dochód przeznaczony jest na ten remont. Książka jest dostępna na farze po każdej mszy św. w niedziele i święta oraz w dni powszednie z rana od godz. 730 do 900.

8. W ramach prowadzonej w całej Polsce przez Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) akcji porządkowania grobów niemieckich żołnierzy poległych w trakcie II wojny światowej, w Nadolicach Wielkich (gmina Czernica) koło Wrocławia w październiku ubiegłego roku otwarto ósmy w Polsce, a trzeci na Śląsku (po Siemianowicach Śląskich i Bańgowie) niemiecki cmentarz żołnierski. Na nekropolii złożono już szczątki 12.000 poległych żołnierzy niemieckich wyekshumowanych z cmentarzy i mogił zbiorowych rozsianych na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. Nazwiska osób, które uda się ustalić, są wypisywane na granitowych płytach i wpisywane do specjalnej księgi pochowanych, która jest dostępna zainteresowanym specjalnym biurze przy cmentarzu. W tej sprawie w ostatnim czasie władze Republiki Federalnej Niemiec, zwróciły się kolejny raz do naszej Kurii Biskupiej w Opolu o pomoc, a ta z kolei zwróciła się do parafii, na terenie których znajdują się miejsca pochówku poległych, z prośbą o zrozumienie i pomoc w tej sprawie. Jak wiadomo, na naszym cmentarzu parafialnym w Prószkowie jest pochowanych ponad 100 poległych żołnierzy niemieckich. Grób masowy, w których ich pochowano, zajmuje powierzchnię ok. 4 arów ziemi, a więc jest co utrzymywać. W związku z tym władze mniejszości niemieckiej w Prószkowie poinformowane o tej prośbie rządu niemieckiego, po naradzie ze swoimi członkami, w piśmie skierowanym do mnie, wyraziły zgodę na ekshumację. Podobnie i władze wojewódzkie z Opola. Ekshumacja rozpocznie się już w najbliższy wtorek i potrwa kilka dni. Wykona ją wynajęta przez władze niemieckie specjalistyczna firma z Zakrzowa Turawskiego w obecności niemieckiego przedstawiciela Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Jutro, tj. w poniedziałek z rana, o godz. 900 na naszym cmentarzu odbędzie się narada robocza w tej sprawie. Za to na miejscu opróżnionego grobu pozostanie, zajmujące znacznie mniej miejsca, upamiętnienie tych poległych w postaci już istniejącego krzyża i wielkiego głazu obok z tablicą informacyjną. Tak więc polegli żołnierze niemieccy z Prószkowa teraz będą mieli podwójny grób – jeden, symboliczny, na cmentarzu w Prószkowie i drugi, faktyczny, na cmentarzu wojennym w Nadolicach Wielkich. Nam zaś pozwoli to wykorzystać w przyszłości opróżnione miejsce ich pochówku na cmentarzu do pochowania naszych zmarłych.

9. Wszystkim, a zwłaszcza wyjeżdżającym na urlopy i wakacje, życzymy błogosławionej niedzieli i potrzebnych łask Bożych w nadchodzącym tygodniu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
w Przysieczy na niedzielę 17.08.2014

1. Dzisiaj odpust św. Jacka, głównego patrona metropolii górnośląskiej. Główne obchody tej uroczystości w Kamieniu Śląskim. A w Dąbrówce Górnej dzisiaj odpust parafialny. Natomiast za tydzień odpust parafialny w Ochodzach. Suma o 1100.

2. W przyszłą niedzielę w naszej parafii Dni Prószkowa i kiermasz, czyli 327 rocznica poświęcenia kościoła parafialnego w Prószkowie. Suma w Prószkowie o godz. 1030.

3. Przed kościołem można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 4,50 zł.

4. Są jeszcze wolne intencje mszalne w sierpniu (1 wolna intencja - w poniedziałek 18 sierpnia) oraz kilka we wrześniu tylko w Prószkowie i sporo wolnych intencji w następnych miesiącach (ODCZYTAĆ). Zachęcam do ich zamawiania, nawet po tej mszy św. Mamy już także kalendarz intencji na rok 2015. Można zatem zamawiać msze św. na rok przyszły, zwłaszcza mając na uwadze swoje szczególne rocznice czy jubileusze. A poza tym każda rodzina powinna raz w roku mieć swoją mszę św…

5. Zapowiedzi. Do sakramentu małżeństwa zamierzają przystąpić Karolina Niestrój z Przysieczy i Piotr Styra z Chrząszczyc (zap. III).

6. Cała ubiegłoniedzielna kolekta specjalna przeprowadzona na wszystkich mszach św., a przeznaczona na pokrycie kosztów podejmowanych remontów przy naszym kościele parafialnym w Prószkowie, dała łącznie 4102 zł i 105 euro. Ofiarodawcom, a także tym wszystkim, którzy wpłacili na ten cel na konto parafialne, składam serdeczne: Bóg zapłać. Obecnie na koncie parafialnym na remont muru mamy łącznie 58 821 zł. Zachęcam także do kupowania książki kucharskiej Smaki polskie i opolskie, z której dochód przeznaczony jest na ten remont. Książka jest dostępna na farze po każdej mszy św. w niedziele i święta oraz w dni powszednie z rana od godz. 730 do 900.

7. W ramach prowadzonej w całej Polsce przez Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) akcji porządkowania grobów niemieckich żołnierzy poległych w trakcie II wojny światowej, w Nadolicach Wielkich (gmina Czernica) koło Wrocławia w październiku ubiegłego roku otwarto ósmy w Polsce, a trzeci na Śląsku (po Siemianowicach Śląskich i Bańgowie) niemiecki cmentarz żołnierski. Na nekropolii złożono już szczątki 12.000 poległych żołnierzy niemieckich wyekshumowanych z cmentarzy i mogił zbiorowych rozsianych na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. Nazwiska osób, które uda się ustalić, są wypisywane na granitowych płytach i wpisywane do specjalnej księgi pochowanych, która jest dostępna zainteresowanym specjalnym biurze przy cmentarzu. W tej sprawie w ostatnim czasie władze Republiki Federalnej Niemiec, zwróciły się kolejny raz do naszej Kurii Biskupiej w Opolu o pomoc, a ta z kolei zwróciła się do parafii, na terenie których znajdują się miejsca pochówku poległych, z prośbą o zrozumienie i pomoc w tej sprawie. Jak wiadomo, na naszym cmentarzu parafialnym w Prószkowie jest pochowanych ponad 100 poległych żołnierzy niemieckich. Grób masowy, w których ich pochowano, zajmuje powierzchnię ok. 4 arów ziemi, a więc jest co utrzymywać. W związku z tym władze mniejszości niemieckiej w Prószkowie poinformowane o tej prośbie rządu niemieckiego, po naradzie ze swoimi członkami, w piśmie skierowanym do mnie, wyraziły zgodę na ekshumację. Podobnie i władze wojewódzkie z Opola. Ekshumacja rozpocznie się już w najbliższy wtorek i potrwa kilka dni. Wykona ją wynajęta przez władze niemieckie specjalistyczna firma z Zakrzowa Turawskiego w obecności niemieckiego przedstawiciela Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Jutro, tj. w poniedziałek z rana, o godz. 900 na naszym cmentarzu odbędzie się narada robocza w tej sprawie. Za to na miejscu opróżnionego grobu pozostanie, zajmujące znacznie mniej miejsca, upamiętnienie tych poległych w postaci już istniejącego krzyża i wielkiego głazu obok z tablicą informacyjną. Tak więc polegli żołnierze niemieccy z Prószkowa teraz będą mieli podwójny grób – jeden, symboliczny, na cmentarzu w Prószkowie i drugi, faktyczny, na cmentarzu wojennym w Nadolicach Wielkich. Nam zaś pozwoli to wykorzystać w przyszłości opróżnione miejsce ich pochówku na cmentarzu do pochowania naszych zmarłych.

8. Bóg zapłać rodzinom za posprzątanie kościoła w minionym tygodniu. O posprzątanie kościoła w nadchodzącym tygodniu prosimy rodziny z ulicy Opolskiej: pp. …

9. Wszystkim, a zwłaszcza wyjeżdżającym na urlopy i wakacje, życzymy błogosławionej niedzieli i potrzebnych łask Bożych w nadchodzącym tygodniu.

 


© 2008 Parafia św. Jerzego w Prószkowie